NOVA CENTRALNA STERILIZACIJA

U sklopu operacionog bloka Županijske bolnice Livno nabavljeni su i pušteni u pogon novi uređaji za dezinfekciju i sterilizaciju kirurških instrumenata i drugog medicinskog pribora.

Ovaj projekt nabave novih uređaja centralne sterilizacije je realiziran većim dijelom preko javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu, koji svake godine raspisuje Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Županijskoj bolnici Livno je za ovaj projekt, od strane ovog ureda,  dodijeljeno 1.000.000 kuna.

Za potrebe novih uređaja i procesa rada centralne sterilizacije prenamijenjen je i adaptiran prostor, kako bi osigurao standard o tri odvojena dijela centralne sterilizacije (prljavi, čisti i sterilni dio).
Vrijednost projekta nabave novih uređaja centralne sterilizacije i adaptacije prostora iznosi oko 315.000 KM.