PLAN JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2019.pdf

 

1.ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNE

NABAVE ZA 2019.pdf

 

2.ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNE

NABAVE ZA 2019.pdf

POSEBNA ODLUKA  ZA JAVNU NABAVU   - PUMPE ZA VODU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA  ZA JAVNU NABAVU USLUGA  - KALIBRACIJA COLLIMATORA NA CT APARATU  PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA  ZA JAVNU NABAVU USLUGA  - REINSTALACIJA SOFTVERA NA RTG APARATU DEFINUM 6000  PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA  ZA JAVNU NABAVE  - KLIMA UREĐAJA  PUTEM IZRAVNOG POSTUPKA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA  O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ROBE - PRETPLATA ZA SLUŽBENI LIST BIH ZA 2019.GODINU PUTEM IZRAVNOG POSTUPKA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA  O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ROBE - ROMAN ZELENI 100M PUTEM IZRAVNOG POSTUPKA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA ,ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ROBE - REZERVNOG DIJELA NA RTG APARATU GE DEFINIUM 6000 PUTEM IZRAVNOG POSTUPKA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Odluka o dodjeli ugovora.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POSEBNA ODLUKA ZA JAVNU NABAVU LED LAMPI PUTEM IZRAVNOG POSTUPKA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA ZA JAVNU NABAVU ČASOPISA PRAVO I FINANCIJE PUTEM IZRAVNOG POSTUPKA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ZA JAVNU NABAVU - TRAKICA ZA ODREĐIVANJE ŠEĆERA U KRVI PUTEM IZRAVNOG POSTUPKA


Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE ZA SUDJELOVANJE ZA NABAVU ROBE REAGENSA ZA IMUNOKEMIJSKE ANALIZATORE IMMULITE 1000 (SIEMENS) ZA POTREBE HEMATOLOŠKO BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI

 

Poziv na pregovaranje.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE ZA NAVAVU POTROŠNOG MATERIJALA ZA STERILIZACIJU PROIZVOĐAČA "GETINGE" ŠVEDSKA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI

 

Poziv na pregovaranje.pdf

POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE ZA NABAVU ROBE  : REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ANALIZATORE AU400 I AU480 ZA POTREBE HEMATOLOŠKO BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI

 

Poziv na pregovaranje.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU USLUGA - DEZINFEKCIJE , DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU USLUGA - VERIFIKACIJE MEDICINSKIH UREĐAJA PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA


Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVU - LOŽ ULJA PUTEM IZRAVNOG POSTUPKA


Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  ZA NABAVU ROBE : D-DIMER TESTOVI (15KOM) I T QUANT TESTOVI (15KOM) PUTEM IZRAVNOG POSTUPKA


Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf