Â

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU

Â

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2017.pdf

DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2017.GODINU

Â

DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2017.pdf

DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2017.GODINU

Â

DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2017.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA ZA JAVNU NABAVU PROXIMATE - KLIJEÅ TA ZA POSTAVLJANJE OBODNOG Å AVA

Â

Odluka o dodjeli ugovora.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU USLUGA - IDEJNI PROJEKT ZA CENTAR ZA DIJALIZU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU - POTROÅ NJA MATERIJALA ZA POTREBA LABORATORIJA ZA PATOHISTOLOGIJU I CITOLOGIJU PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

Â

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU USLUGA - DEFEKTAŽE I PREGLEDA UZV APARATA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU RADOVA - GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI NA VANJSKOM UREĐENJU - SANACIJA I IZRADE BETONSKE OGRADE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU - DVA ANESTEZIOLOŠKA APARATA I RESPIRATORA  PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

1.

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU - POTROÅ NOG , SANITETSKOG , ZAVOJNOG I LJEPLJIVOG MATERIJALA S PODJELOM NA DVA LOTA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

1.

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU - SANITETSKOG VOZILA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

1.

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU - MATERIJALA OD GUME I PVC MASE PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

1.

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU - LIJEKOVA S PODJELOM NA 6 LOTOVA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

1.

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU - LEĆA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA  OFTAMOLOŠKE OPERACIJA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

1.

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU  - SERVIS LIFTOVA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

1.

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU ROBE - SONDA ZA TERAPEUTSKI ULTRAZVUK ZA POTREBE ODJELA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

1.

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU ROBE - GINEKOLOÅ KE EZE ZA KONIZACIJU ZA POTREBE OP BLOKA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU ROBE - DIO PUMPE ZA APARAT ZA DIJALIZU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU - HRANE I PREHRAMBENIH PROZIVODA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

1.

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA ZA NABAVU - KAZETA ZA PHACO 6/BOX PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU - BOLNIÄŒKOG KREVETA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU APARATA ZA DIJALIZU PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

Â

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU USLUGA - GLAVNI PROJEKT SOLARNOG POSTROJENJA ZA PRIPREMU TOPLE VODE NA KROVU OBKJEKTA U ŽUPANIJSKOJ BOLNICI PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU  - OPREMA ZA CENTRALNO GRIJANJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU  - KOBASICE ZA KUHANJE I PEČENJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

1.

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU  - MONOPOLARNOG DRŽAČA SA KABELOM I MONOPOLARNIH ELEKTRODA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU  - SERVIS APARATA ZA DIJALIZU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU  - REZERVNOG DIJELA ZA BIOKEMIJSKI ANALIZATOR AU 400 PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU  - MREŽNE OPREME PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU  - RAMPE S FOTOĆELIJAMA  PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU USLUGA - SERVIS APARATA ZA ANESTEZIJU KION PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU ROBE - SVJEŽI PUNOMASNI SIR , PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA NABAVU MEDICINSKIH SREDSTAVA I POTROÅ NOG MATERIJALA ZA POTREBE MIKROBIOLOÅ KOG LABORATORIJA S PODJELOM NA LOTOVE NA RAZDOBLJE OD 12 MJESECI PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

Â

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU ROBE - ANTIBAKTERIJSKI POD (DIMENZIJE 2X3) ZA POTREBE OP BLOKA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA   I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU - KLIMA UREĐAJA ZA POTREBE ONKOLOGIJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU - VRŠENJA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA ZA UTOPLJAVANJE ZGRADE NEUROLOGIJE I PSIHIJATRIJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

1

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU - SERVIS HEMATOLOŠKOG BROJAČA U HEMATOLOŠKO - BIOKEMIJSKOM LABORATORIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

1

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU - EPRUVETA , IGALA , LANCETA , PIPETA I OSTALIH SL.SREDSTAVA  PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

Â

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU - LIJEKOVA S PODJELOM NA DVA LOTA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

Â

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU - ID KARTICA I SERUMA ZA POTREBE SLUŽBE ZA TRANSFUZIJU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

Â

Odluka o pregovaračkom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU - REAGENSI ZA HEMATOLOŠKE BROJAČE "CLDY 3700 I CELL DYN 1800" (PROIZVOĐAČA ABBOT ) ZA POTREBE HEMATOLOŠKO - BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

Â

Odluka o pregovaračkom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU - REAGENSI ZA IMUNOKEMIJSKI ANALIZATOR "IMUNLITTE 1000" (HORMONI ŠTITNJAČE , ANTI - TG , ANTI - TPO ,TPSA I FPSA ) PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

1.

Odluka o pregovaračkom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA   I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU - PAPIRA TA EKG , CTG, UZV I ERGOMETRIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU USLUGA - VERIFIKACIJA MEDICINSKE OPREME PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU RADOVA - RADIOLOŠKOG KONTRASTNOG SREDSTVA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

Â

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU RADOVA - REKONSTRUKCIJE ZGRADE PSIHIJATRIJE I NEUROLOGIJE PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

Â

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU - TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA JAVNU NABAVU - SERVIS APARATA "CT BRIGHTSPEED 16SL , MAMOGRAG PERFORMA I RTG DEFINUM 600" PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA JAVNU NABAVU - ELEKTROMATERIJALA ZA POTREBE SANACIJE ELEKTROINSTALACIJA U VEŠERAJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA JAVNU NABAVU - KIRURÅ KIH INSTRUMENATA ZA POTREBE OP BLOKA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA JAVNU NABAVU - DUÅ EKA I PLAHTI PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA JAVNE NABAVU - TROPONINA T HS PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIHE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA JAVNE NABAVU - KAZETA ZA PHACO UREĐAJ ZA POTREBE OFTOMOLOGIJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA JAVNE NABAVU USLUGA - ZBRINJAVANJE MEDICINSKOG OTPADAD PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

Â

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA JAVNE NABAVE - MEDICINSKIH SREDSTAVA I POTROÅ NOG MATERIJALA ZA POTREBE MIKROBIOLOÅ KOG LABORATORIJA PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

Â

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBEAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA JAVNE NABAVE - MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

Â

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  ZA JAVNU NABAVU  -  D - DIMEROVI TESTOVI (12kom) I t QUANTA TESTOVI (12kom) PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  ZA JAVNU NABAVU  ROBE  -  MEKE SAVITLJIVE INREAOKULARNE LEĆE (14 kom) PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU - RUKAVICA , KAPA I MASKI PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

Â

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA JAVNU NABAVU ROBA - VODENE PUMPE NAPOJNE NA STERILIZATORU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA ZA JAVNU NABAVU ROBA - SERVISA STERILIZATORA CISA 320 PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA  ZA JAVNU NABAVU ROBA - XENON 300W LAMPE I SVJETLOSNOG KABELA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU USLUGA  -  SERVIS RESPIRATORA I APARATA ZA ANESTEZIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  -  SERVIS RTG APARATA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA JAVNU NABAVU  -  PAPIRNIH RUČNIKA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA JAVNU NABAVU  -  ULTRAZVUČNIH NOŽEVA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  ZA JAVNU NABAVU  USLUGA  -  SERVIS STERILIZACIJE GETINGE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU   -  IDEJNO RJEŠENJE SOLARNOG POSTROJENJA ZA PRIRPEMU TOPLE VODE NA KROVU OBJEKTA U ŽUPANIJSKOJ BOLNICI PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

Â

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU   -  DUO SPORA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU   -  IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU   -  VRATA ZA ADAPTACIJU OČNE POLIKLINIKE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU - NAMJEŠTAJA ZA POTREBE OČNE POLIKLINIKE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

1.

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU RADOVA  - MESA (JUNETINA TELETINA ) PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

Â

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

Â

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU ROBE . REAGENSA ZA IMUNOKEMIJSKI ANALIZATOR ACCES 2 PROIZVOĐAČA "BECKMAN COULTER" PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

Â

Odluka o pregovaračkom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU RADOVA  - POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE OFTAMOLOŠKIH OPERACIJA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

Â

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU RADOVA  - IZRADA I POSTAVAVLJANJE EPOKSIDNOG SAMOLIJEVANOG PODA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

Â

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU RADOVA  - REKONSTRUKCIJA ZGRADE PSIJIJATRIJE I NEUROLOGIJE PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

Â

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA O DODJELI UGOVORA , OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - UREDSKOG MATERIJALA ZA LOT 2 PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

Â

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  REZERVNIH DIJELOVA APARATA ZA DIJELIZU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  GORIVA ( BENZIN I DIZEL ) ZA POTREBE VOZNOG PARKA ŽUPANIJSKE BOLNICE LIVNO PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

Â

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  DODATNOG SERVISA I INSTALACIJE DODATNOG SOFTVARE ZA POTREBE PATOLOGIJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  INSTRUMENTARIJA ZA PATOLOGIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

1

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  POTROŠNOG MATERIJALA I KEMIKALIJA ZA POTREBE PATOLOGIJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA POTREBE IZGRADNJE OČNE POLIKLINIKE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE , ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA ZA NABAVU  - REZERVNI DIO ZA CT APARAT (GDAS 16 SLICE LEFT BP-CHASSIS AS) PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

Â

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o dodjeli ugovora.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  TRAKICA ZA ODREĐIVANJE ŠEĆERA U KRVI PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - USLUGA SERVISA APARATA ZA DIJALIZU PROIZVOĐAČA BRAUN PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE ZA NABAVU  - ID KARTICA I SERUMA ZA POTREBE SLUŽBE ZA TRANSFUZIJU

Â

Poziv na pregovaranje.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE ZA NABAVU  - REAGENSA ZA IMUNOKEMIJSKI ANALIZATOR "IMUNLITE 1000 ( SIEMENS) " ZA POTREBE HEMATOLOŠKO - BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA , PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

Â

Poziv na pregovaranje.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE ZA NABAVU  - REAGENSA ZA HEMATOLOŠKE BROJAČE CLDY 3700 I CELL DYN 1800 (ABBOT)  ZA POTREBE HEMATOLOŠKO - BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA , PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

Â

Poziv na pregovaranje.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE NA RAZDOBLJE OD 12 MJESECI PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

Â

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE ZA JAVNU NABAVU ROBE - REAGENSA ZA IMUNOKEMIJSKI ANALIUATOR ACCESS 2 PROIZVOĐAČA "BECKMAN COULTER" PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

Â

Poziv na pregovaranje.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  ROBE - KRUHA PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

Â

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - LIJEKOVA (CEFTRIAXONE I CEFUROXIME) PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  O DODJELI UGOVORA ZA  NABAVU  -  ELEKTRO I MREŽNI MATERIJAL ZA IZGRADNJU OČNE POLIKLINIKE , PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  O DODJELI UGOVORA ZA  NABAVU  -  PLINOVA NA RAZDOBLJE OD 12 MJESECI , PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

Â

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  O DODJELI UGOVORA ZA  JAVNU NABAVU  -  PROUSNOG PAPIRA ZA UMOTAVANJE MATERIJALA ZA STERILIZACIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  UREDSKOG MATERIJALA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

Â

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Odluka o usvajanju zalbe za lot 1.pdf

Odluka o ponistenju postupka.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  KIRURŠKOG ŠIVAĆEG MATERIJALA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

Â

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  ANTIBAKTERIJSKIH KATETERA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  KONTRASTNOG SREDSTVA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE ZA NABAVU ŠPRICA  ZA CT I CRIJEVO,ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA ZA ŠPRICE KOJE MORAJU ODGOVARATI INJEKTORU ZA CT PROIZVOĐAČA "NEMOTO KYORLNDO" PUTEM PROGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBAVIJESTI O NABAVI

Â

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  ALUMINIJSKE ŽALUZINE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  RAČUNALNE OPREME PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  BARIJ SULFATA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  OBAVEZNO OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA I OSIGURANJA OD AUTO NEZGODNE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE , ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA ZA NABAVU LASERSKIH VLAKANA (BARE FIBER) KOMPATIBILNA S UREĐAJEM "AURIGA OI" - PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

Â

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  REAGENSA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOHISTOLOŠKOG LABORATORIJA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - LIGACLIP M/L 27,5cm I LIGACLIP EXTRA BOX PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - IGALA ZA BIOPSIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - FLEKSIBILNOG URETERORENO FIBERSKOPA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

Â

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE , ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA DODATNE ISPORUKE ROBE IZ OSNOVNOG UGOVORA : " ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE ZGRADE BOLNICE U SKLOPU PROJEKTA : POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI GLAVNE ZGRADE ŽUPANIJSKE BOLNICE LIVNO"

Â

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - EPOKSIDNIH PODOVA S PARNOM BRANOM NA HODNIKU ISPRD OP BLOKA I U SOBI GLAVNE SESTRA OP BOLKA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU  - REZERVNOG DIJELA ZA CT APARAT (LEFT EMC SIGNAL CABEL ) PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU  - ROKOVNIKA I KALENDARA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU  - LIJEKOVA S PODJELOM NA DVA LOTA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

Â

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE , ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA JAVNU NABAVU  - RTG FILMOVA PROIZVOĐAČA "FUJIFILM" ZA KOMORU ZA RAZVIJANJE FILMOVA FUJIFILM DRYPIX 7000 PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI

Â

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o pregovaračkom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU  - ŽALUZINA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Â

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU  - KEMIKALIJA , SREDSTAVA ZA DEFINFEKCIJU I POMOĆNIH SREDSTAVA PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

Â

Odluka o konkuretskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf