Prijem u bolnicu

Na ulazu u bolnički krug postoji portir, koji će vas uputiti prema željenom odjelu. Prijem na odjel može biti hitan ili redovan. U svakom slučaju, pacijent se prvo javlja na odjel gdje će biti zaprimljen, a potom (najčešće pratnja) odlazi do prijemne kancelarije i upisuje se u bolnicu.

Prijemni ured se nalazi u prizemlju glavne zgrade bolnice.

Pacijenti koji nemaju zdravstveno osiguranje plaćaju zdravstvene usluge u cijelosti. Obračun, kao i fakturiranje usluga vrši se u Prijemnoj kancelariji. Plaćanje fakture se vrši na blagajni koja se nalazi na četvrtom (zadnjem) katu glavne zgrade bolnice.

Potrebni dokumenti

Uputnica za bolničko liječenje (koju ste dobili od liječnika iz primarne  zdravstvene zaštite)

Zdravstvena iskaznica (za BiH državljane) ili potvrda o ugovoru matične osiguravajuće kuće sa Zavodom za zdravstveno osiguranje BiH (konvencije-strani državljani)

Markica kojom se potvrđuje oslobađanje od plaćanja participacije (ako imate)

Nalaze, otpusna pisma i ostalu medicinsku dokumentaciju

Lijekove koje trenutno uzimate

Novac (određeni postotak bolničkih usluga se plaća - Participacija, osim u slučajevima oslobađanja).