1.Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti za nabavu robe - Potrošnog materijala za sterilizaciju na period od 12 mjeseci

Poziv na pregovaranje.pdf

Novi parking u krugu bolnice

Ovime je riješen problem parkiranja unutar bolničkog kruga, posebno za zaposlenike bolnice. Prolazni i požarni putovi unutar kruga bolnice su u potpunosti slobodni za nesmetan prolaz vozila i pješaka.

Posebna zahvala ide firmama koje su učestovale u izradi i ukrašavanju parkinga :

- ROCO COMMERCE d.o.o LIVNO
- ECO ESCO ENERGIJA
- LI GRAD
- RASADNIK PRŽINE
- J.P. KOMUNALNO D.O.O LIVNO

Violeta - Prijatelj Livanjskog Rodilišta

 

U tijeku rekonstrukcije našeg odjela izronila je zamisao o suradnji livanjskog rodilišta i tvrtke VIOLETA DOO.

 

Zamisao je vrlo brzo,na obostrano zadovoljstvo                                             
prerasla u projekt koji je trenutačno u fazi realizacije.
Novčanom donacijom uspjeli smo opremiti pedijatrijsku sobu,
u sklopu rodilišta,te prostor namijenjen za susret očeva i novorođenih beba.
Dugoročni dio projekta odnosi se na kontinuiranu donaciju jednokratnih pelena i vlažnih maramica za potrebe odjela.
Zajednički cilj nam je omogućiti što kvalitetnije usluge i unijeti osmijeh  na lica naših mama i njihovih sunašca.

Imenovanje ravnatelja Županijske bolnice "Dr.fra Mihovil Sučić"

Prim. dr. Ivan Cikojević je jednoglasno od strane Upravnog vijeća Županijske bolnice Livno imenovan za ravnatelja. Vlada HBŽ je dala suglasnost na imenovanje prim.dr. Ivana Cikojevića te je imenovani na funkciji ravnatelja od 24. prosinca 2013. godine.

Prim.dr. Ivan Cikojević je rođen 20.10.1959. godine u Livnu. Pučku školu je završio u Podhumu a Gimnaziju u Livnu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1984. godine. Ostvario je više od 28 godina rada u struci. Dana 23.03.1995. godine položio je specijalistički ispit iz Interne medicine (specijalizacija obavljena pri KBC Rebro Zagreb).Završio je postdiplomski studij iz područja Ultrazvučne dijagnostike 1998. godine u Zagrebu.Odlukom Federalnog ministra zdravstva od 07.04.2002. godine dodijeljen mu je naziv primarijus za dugogodišnji stručni rad i postignute posebne rezultate zaštiti zdravlja stanovništva i razvoju zdravstva.U periodu od svibnja 2001. godine do rujna 2002. godine obnašao je funkciju županijskog ministra zdravstva.Autor je "Projekta ranog otkrivanja raka dojke u Federaciji BiH" te je od 2006. godine od početka realizacije projekta voditelj istoga.

U Županijskoj bolnici Livno radi kao specijalista interne medicine i Šef je Internog odjela.

Obnova rodilišta Županijske bolnice Livno

U prvoj fazi radova na ginekološko-porođajnom odjelu bolnice završen je projekt obnove rodilišta.

Obnovljeni su sjeverni i istočni dio odjela uključujući sanitarne čvorove na obje strane odjela. Novo rodilište je sada povremeno u punom kapacitetu jer osim obavljanja poroda u njemu je i prihvat pacijenata sa ginekološkog dijela odjela.

Trenutno je u tijeku obnova ostatka ginekološko-porođajnog odjela (ginekološki dio) u sklopu kojega će se nalaziti i ambulanta za pregled dnevnih pacijenata.

Također je u tijeku i obnova sanitarnog čvora kirurškog odjela na prvom katu bolnice, unutar koje će se izvršiti rekonstrukcija WC-a, tuš kabina za pokretne i nepokretne pacijente.

Akcije dobrovoljnog darivanja krvi u 2013.

Darivanje krvi podrazumijeva dragovoljan čin pojedinca tijekom kojeg se prikupi određena količina krvi u svrhu liječenja drugih pojedinaca i medicinskih istraživanja zasnovanih na krvi.

 

Prikupljanje krvi od dobrovoljnih darivatelja provodi se organizirano u našoj ustanovi te zahvaljujemo sljedećim donatorima koji su učestvovali u akciji :

 • 18.02.2013. god. -  Učenici Gimnazije Livno
 • 28.02.2013. god. - Učenici srednje Ekonomske škole
 • 16.03.2013.god. - Udruga "Konjica"
 • 20.03.2013. god.- Učenici S.S.Š S.S.Kranjčević
 • 09.04.2013.god. - Općina Kupres
 • 13.05.2013.god. - Općina Drvar
 • 12.06.2013. god. - mladež HDZ-a
 • 03.07.2013.god. - MK Vukovi
 • 13.08.2013.god. - Ekološka udruga "Skok"
 • 27.09.2013.god. - Udruga "Konjica"
 • 2.10.2013.god. - članovi sindikata Osnovnog obrazovanja i odgoja
 • 29.10.2013.god. - Općina Kupres
 • Članovi Vojarne "Ante Bruno Bušić" dolaze po pozivu građana i dobrovoljno darivaju krv tijekom cijele godine

 

Javni poziv za prodaju putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda , pdf

Donacija Predsjedništva Turske vojne misije u BiH Županijskoj bolnici Livno , pdf

Priopćenje za javnost , pdf

VIŠE O HUMANITARNOJ AKCIJI MOŽETE POSLUŠATI NA :
http://www.radiostudion.com/mc-vukovi-i-eurobikeri-za-livanjsku-bolnicu/

"Medicinari" Županijske bolnice Livno i ove godine uspješni na igrama u Neumu

Na 7. športskim igrama medicinara održanih u Neumu od 24. do 27.svibnja ove godine sudjelovala su 23 klinička centra i bolnice. Više informacija

Neuropedijatrijski pregledi u ŽB Livno

Nakon obavljenih pregleda u ŽB Livno, od strane liječnika neuropedijatra od 24. ožujka 2012. godine, ponovni termin neuropedijatrijskih pregleda je zakazan za 14. travnja 2012. godine.
Preglede će, kao i prošli put, obavljati
Dr. Eugenija Marušić, specijalist neuropedijatar iz KBC Split.

Radi zakazivanja termina pregleda potrebno se telefonski naručiti na odjel Neuropsihijatrije Županijske bolnice Livno. Kontakt osoba: medicinski tehničar Boro Matan. Telefon: 034 202-339034 202-339 (lokal 118)

Pregledi liječnika neuropedijatra

Dana 24.3.2012. godine (subota) u Županijskoj bolnici Livno će se pružati usluge
zdravstvene zaštite i pregledi djece kod liječnika neuropedijatra. Preglede će obavljati Dr. Eugenija Marušić, specijalist neuropedijatar iz KBC Split. Radi zakazivanja termina pregleda potrebno se telefonski naručiti na odjel Neuropsihijatrije Županijske bolnice Livno. Kontakt osoba: medicinski tehničar Boro Matan. Telefon: 034 202-339034 202-339 (lokal 118).

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Republike Hrvatske darovalo
1.718.103,00 KN

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, 26. listopada 2011. godine, donijelo je odluku o dodjeli namjenskih sredstava u iznosu od 1.718.103,00 kuna za rekonstrukciju i obnovu rodilišta Županijske bolnice "Dr. fra Mihovil Sučić" Livno.

Prim. dr. sc. Branko Krišto, spec. za ORL i cervikofacijalnu kirurgiju

Doktorska disertacija na temu:
"Uloga EGFR gena i proteina u karcinogenezi glotisa"