PLAN JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU

 

Plan javne nabave 2016.pdf

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVA ZA 2016. GODINU


Odluka o izmjeni plana javne nabave 2016.pdf

ODLUKA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU  - RTG FILMOVA S PODJELOM NA DVA LOTA PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

 

Odluka o konkuretskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU  - RAZNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA POTREBE UREĐENJA PATOHISTOLOŠKOL LABORATORIJA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU  - PODOVA ZA POTREBE UREĐENJA PROSTORA ZA PATOHISTOLOŠKI LABORATORIJ PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU  - KIRURŠKIH PLOČICA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU ROBE - VIJAKA ZA KOSTI PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

 

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  O DODJELI UGOVORA ZA NABAVU SERVIS RTG APARATA DEFINUM 6000 PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBABIJESTI

1.

Odluka o pregovaračkom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU - OFTAMOLOŠKI OPERACIJSKI MIKROSKOP PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

1.

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU - REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA BIOKEMIJSKE ANALIZATORE AU400 I AU480 TIPA OLYMPUS PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI

 

Odluka o pregovaračkom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - REZERVNIH DIJELOVA ZA PERILICU RUBLJA I VALJAK ZA PEGLANJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

 

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - SERVIS ANESTEZIOLOŠKIH APARATA KION PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - SERVIS STERILIZACIJE PROIZVOĐAČA "GETINGE" PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - IZOTONIČNA OTOPINA NaCl 0,9% - 1000ml ( 2000kom ) ZA POTREBE UROLOGIJE U ŽUPANIJSKOJ BOLNICI LIVNO PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE , ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA JAVNU NABAVU USLOGA - SERVIS i ATESTIRANJE ANESTEZIOLOŠKIH APARATA PROZIVOĐAČA "Dräger Medical"

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE  ZA JAVNU NABAVU USLOGA - SERVIS RTG APARATA , PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

 

Poziv na pregovaranje.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - BOLNIČKOG KREVETA S MADRACEM PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - STOLARIJE ZA PATOHISTOLOŠKI LABORATORIJ PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

 

ODLUKA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - LABORATORIJSKOG MIKROSKOPA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - OFTAMOLOŠKOG OPERACIJSKOG MIKROSKOPA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

 

Odluka o otvorenom postupku.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA ZA JAVNU NABAVU  - UREDSKOG NAMJEŠTAJA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU  - TONERA I TRAKA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU  - IZRADA DETALJNOG ENERGETSKOG PREGLEDA PREMA METODOLOGIJI SVJETSKE BANKE I BEEP PROJEKTA GLAVNE ZGRADE ŽUPANIJSKE BOLNICE LIVNO PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o javnoj nabavi.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU  - REAGENSA ZA IMUNOKEMIJSKIE ANALIZATORE KOJE UGOVORENO TIJELO POSJEDUJE UZ MOGUĆNOST DAVANJA ANALIZATORA NEKOG DRUGOG PROIZVOĐAČA NA KORIŠTENJE NA PERIOD OD 1 GODINE UKOLIKO BUDU POVOLJNIJI REAGENSI

 

Odluka o javnoj nabavi.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU  - ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE ZGRADE BOLNICE U SKLOPU PROJEKTA : POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI GLAVNE ZGRADE ŽUPANIJSKE BOLNICE LIVNO

 

Odluka o otvoreni postpak.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU  - EKG APARATA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE, ODLUKA O IZBORU NAJPOVLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVU RTG CIJEVI NA CT APARATU "BRIGHTSPEED" PROIZVOĐAČA GH HEALTHCARE

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU  - ULTRAZVUČNOG NOŽA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

 

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU  -  MEDICINSKIH SREDSTAVA I MATERIJALA OD GUME I PVC MASE PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

 

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU  - POTROŠNOG, SANITETSKOG , ZAVOJNOG I LJEPLJIVOG MATERIJALA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

 

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU  - KOMPRESA I GAZA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU  -  MATERIJAL ZA GIPS-KARTONSKE RADOVE ZA POTREBE UREĐENJA PROSTORA ZA PATOHISTOLOŠKI LABARATORIJ PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE , ODLUKA O DODJELI UGOVORA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA JAVNU NABAVU ZAMJENSKOG DIJELA ZA APARAT DEFINUM 6000 - NAPOJNO POJAČALO ZA VERTIKALNO POMICANJE RTG CIJEVI APARTA

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o dodjeli ugovora.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE , ODLUKA O DODJELI UGOVORA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA JAVNU NABAVU ZAMJENSKOG DIJELA ZA CT APARAT "GE BRIGHT SPEED 16"- GENERATOR VISOKOG NAPONA ( INVERTORI I VISOKONAPONSKI TANK )

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o dodjeli ugovora.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA ZA VERIFIKACIJU MEDICINSKIH UREĐAJA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

 

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU  -  ANTIBAKTERIJSKIH KATETERA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU  -  ALATA I SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU  -  OPREMA ZA PATOHISTOLOŠKI LABORATORIJ PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

 

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU  -  HRANE I PREHRAMBENIH PROIZVODA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

 

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU  -  MATERIJALA ZA GRIJANJE I SANITARNIH ELEMENATA ZA POTREBE UREĐENJA PROSTORA ZA PATOHISTOLOŠKI LABARATORIJ PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU  -  MARSILA S DRŽAČEM 200mm ZA POTREBE OP SALE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA NABAVU - SREDSTAVA ZA ZAUSTAVLJANJE KRVARENJA (HEMOSTATIC - PAHACEL) PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

 

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU - STOLARIJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU - KLIMA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU RADOVA - UGRADNJE MATERIJALA ZA ESTRIH PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU - MATERIJAL ZA ELEKTRIČNE INSZALACIJE ZA POTREBE PATOLOGIJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU - SANITARNOG MATERIJALA POTREBNOG ZA UREĐENJE PROSTORA ZA PATOLOGIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU - NAPOJNE JEDINICE ZA ANESTEZIOLOŠKI APARAT PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU - RAČUNALNE OPREME PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEJLA ZA JAVNU NABAVU -  ZBRINJAVANJE MEDICINSKOG OTPADA PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE O NABAVI REAGENSA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA ANALIZATORE AU400 I AU480 ZA POTREBE HEMATOLOŠKO - BIOKEMIJSKOG LABARATORIJA - PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBAVIJESTI

 

Poziv na pregovaranje.pdf

PLAN JAVNE NABAVE

 

Plan javne nabave.pdf

Odluka o izmjeni plana javnih nabava za 2015 god..pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA JAVNU NABAVU USLUGA - REDOVNO TEHNIČKO ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE LIFTOVA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA ZA JAVNU NABAVU - RUKAVICA , KAPA I MASKI PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG  PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU - METRONIDAZOL INF. 500mg/100ml LAMPE PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

 

 

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG  PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU - ZIDNE OPERACIONE LAMPE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE, ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU POTROŠNOG MATERIJALA ZA STERILIZACIJU PROIZVOĐAČA "GETINGE" - PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBAVIJESTI

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG  PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU - SERVISNI SET SV300 3000h I O2 ĆELIJE SA O-PRSTENOM ZA POTREBE OP SALE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

1.

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG  PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU - SERVISNI SET I MAITENANCE KIT MGM ZA ANESTEZIOLOŠKI APARAT (KION) U RAĐAONI BOLNICE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

1

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG  PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU - USLUGA OČITAVANJA TL DOZIMETRA

 

Odluka o javnoj nabavi.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG  PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU - TRAKICA ZA ŠEĆER PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG  PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU - ULTRAZVUČNE SONDE C9-5ec ZA POTREBE UZ PODRUMA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG  PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU - NAMJEŠTAJA ZA POTREBE AMBULANTI U PRIZEMLJU GLAVNE ZGRADE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O ZAKLJUČENJU IZRAVNOG SPORAZUMA ZA NABAVU USLUGA - SERVIS APARATA CT BRIGHTSPEED 16SL , MAMOGRAF PERFORMA I RTG DEFINUM 6000

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE, PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVIJESTI I ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ,ZA NABAVU REAGENSA ZA HEMATOLOŠKE BROJAČE CLYDE 3700 I CELL DYN 1800 ( PROIZVOĐAČ UREĐAJA ABBOT) ZA POTREBE HEMATOLOŠKOG LABORATORIJA

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

 

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG  PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU - IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU I ADAPTACIJU ZGRADE NEUROLOGIJE I PSIHIJATRIJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG  PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU 3 RAČUNALA I 3 PRINTERA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG  PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU GORIVA (BENZIN , DIZEL) PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG  PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU KRUHA PUTEM KOMKURENTSKOG POSTUPKA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG  PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU REAGENSA ZA IMUNOKEMIJSKI ANALIZATOR COBAS E 411 - ROCHE DIAGNOSTIC ( HORMONI ŠTITNJAČE , ANTI-TG , ANTI-TPO, TPSA I FPSA ) KOJI UGOVORNO TIJELO POSJEDUJE UZ MOGUĆNOST DAVANJA ANALIZATORA NEKOG DRUGOG PROIZVOĐAČA NA KORIŠTENJE NA PERIOD OD 1 GODINE UKOLIKO BUDU POVOLJNIJI REAGENSI PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

 

Odluka o javnoj nabavi.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU EPRUVETA , IGALA , LANCETA I OSTALIH SLIČNIH SREDSTAVA S PODJELOM NA DVA LOTA POTEM OTVORENOG POSTUPKA

 

Odluka o otvorenom postupak.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU MESA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU ROBE - REZERVNOG DIJELA UROLOŠKOG  INSTRUMENTA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE  , ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA NABAVU REAGENSA ZA KOAGULACIJSKI STATUS ZA UREĐAJE SIEMENS FIBRIN TIMER II CHANEL

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKAI OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU RTG FILMOVA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU MEDICINSKIH PLINOVA ( OKSIDUL , KISIK I ZRAK ) , PROVEDENO PUTEM KONKURENTSKOH ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

Odluka o konkurentskom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA KIRURŠKOG ŠIVAĆEG MATERIJALA - KONCA PUTEM KONKURENTSKOG SPORAZUMA

 

Odluka o konkurentskom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA KEMIKALIJA , SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU I POMOĆNIH SREDSTAVA PUTEM KONKURENTSKOG SPORAZUMA

 

Odluka o konkurentskom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU - STOLARIJA ZA POTREBE KIRURŠKOG ODJELA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O  IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU - REKLAMNOG MATERIJALA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O  IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU - KIRURŠKI KLOMPI PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O  ZAKLJUČENJU IZRAVNOG SPORAZUMA ZA JAVNU NABAVU - GRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA POTREBE ŽUPANIJSKE BOLNICE LIVNO

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O  IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU ROBE - SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I PORTOŠNOG TEHNIČKOG MATERIJALA SA PODJELOM NA LOTOVE

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE ,ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA JAVNU NABAVU ROBE ŠRPICE ZA CT I CRIJEVO ZA ŠPRICE KOJE MORAJU ODGOVARATI INJEKTORU ZA CT PROIZVOĐAČA "NEMOTO"

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE ZA JAVNU NABAVU REAGENSA ZA IMUNOKEMIJSKI ANALIZATOR ACCESS 2  PROIZVOĐAČA "BECKMAN COULTER"

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE ZA JAVNU NABAVU REAGENSA ZA IMUNOKEMIJSKI ANALIZATOR COBAS E 411 - ROCHE DIAGNOSTIC

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o poništenju postupka.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O  ZAKLJUČENJU IZRAVNOG SPORAZUMA ZA JAVNU NABAVU - DJEČIJIH PAKETIĆA ZA POTREBE ŽUPANIJSKE BOLNICE LIVNO

 

Odluka o dodjeli ugovora.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE , ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA ZA JAVNU NABAVU ID KARTICA I SERUMA ZA POTREBE SLUŽBE ZA TRANSFUZIJU

 

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

 

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O  ZAKLJUČENJU IZRAVNOG SPORAZUMA ZA JAVNU NABAVU INFORMATIČKOG ORMARA ZA POTREBE ŽUPANIJSKE BOLNICE LIVNO

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O  ZAKLJUČENJU IZRAVNOG SPORAZUMA ZA JAVNU NABAVU GROMOBRANSKE INSTALACUJE ZA POTREBE INTERNOG I DJEČJEG ODJELA

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O  ZAKLJUČENJU IZRAVNOG SPORAZUMA ZA JAVNU NABAVU IGALA ZA BIOPSIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O  IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU ROBE - RTG FILMOVA

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE OFTAMOLOŠKOG OPERACIONOG MIKROSKOPA

 

Odluka o poništenju javne nabave.pdf

ODLUKA O IZBORU NAJPOBOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE POTROŠNOG TEHNIČKOG MATERIJALA

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOBOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU KONTRASTNOG SREDSTVA ZA RTG ODJEL

 

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

 

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOBOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU LIJEKOVA SA PODJELOM NA DVA LOTA

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOBOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU ROBE - ZBRINJAVANJE MEDICINSKOG OTPADA

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOBOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU ROBE - SETA ZA ODRŽAVANJE I 02 ĆELIJE ZA RESPIRATOR

 

Odluka o dodjeli ugovora.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE  UGOVORA ZA JAVNU NABAVU TONERA I TRAKA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o dodjeli ugovora.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

USLUGA VRŠENJA TEGNIČKOG NADZORA I OBRAZAC UGOVORA - ADAPTACIJA U AMBULANTI U PRIZEMLJU GLAVNE ZGRADE I IZRADA SANITARNOG ČVORA U PODRUMU GLAVNE ZGRADE

 

Usluga vršenje tehničkog nadzora.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA O IZBORU NAJPOBOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU URETERO-RENOSKOPA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEPTENJA

 

Odluka.pdf
ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O ZAKLJUČENJU IZRAVNOG SPORAZUMA ZA JAVNU NABAVU - DISKOVA ZA ANTIBOGRAME ZA POTREBE MIKROBIOLOŠKOG LABORATORIJA

 

Odluka.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA O ZAKLJUČENJU IRAVNOG SPORAZUMA ZA JAVNU NABAVU - REAGENSA TA POTREBE MIKROBIOLOŠKOG LABORATORIJA

 

Odluka.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVU RADOVA - ADAPTACIJA AMBULANTI U PRIZEMLJU GLAVNE ZGRADE I IZRADA SANITARNOG ČVORA U PODNURMU GLAVNE ZGRADE ŽUPANIJSKE BOLNICE LIVNO

 

Odluka.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU NABAVE MEDICINSKIH SREDSTAVA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE MIKROBIOLOŠKOG LABARATORIJA ZA LOT-1 , LOT-2 I LOT-5 TE PONIŠTENJU POSTUPKA ZA LOT-3 I LOT-4

 

Odluka.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA O JAVNOJ NABAVKI ROBE - URETRO - RENOSKOPA

 

Odluka.pdf

Poziv na prgovaranje.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA ZA JAVNAU NABAVKU TERMOPAPIRA ZA EKG , CTG , UZV I ERGOMETRIJU PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

Odluka.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - UTOPLJAVANJE ZELENE ZGRADE

 

Obrazac realizacije ugovora.pdf

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA JAVNU NABAVKU - REAGENSA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA BIOKEMIJSKE ANALIZATORE AU 400 I AU 480 TIPA "OLYMPUS"

 

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU NABAVE ROBE-POTROŠNOG, SANITETSKOG, ZAVOJNOG I LJEPLJIVOG ZAVOJNOG MATERIJALA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

 

Odluka.pdf

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ZA JAVNU NABAVU RADOVA - UTOPLJAVANJA ZELENE ZGRADE

Odluka.pdf

POSLOVNIK O USPOSTAVLJANJU I RADU POVJERENESTVA ZA JAVNE NABAVKE

Poslovnik.pdf

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU NABAVE REAGENSA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA BIOKEMIJSKE ANALIZATORE AU 400 I AU 480 PROIZVOĐAČA "OLYMPUS" PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

Odluka.pdf

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU ZA : MEDICINSKA SREDSTVA I MATERIJALE OD GUME I PVC MASE SA PODJELOM NA LOTOVE

Izvješće o provedenom postupku.pdf

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU ZA JAVNU NABAVU USLUGA - ZBRINJAVANJE MEDICINSKOG OTPADA

 

Izvješće o provedenom postupku.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE

Poziv na pregovaranje.pdf

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U PREDMETU NABAVE : MEDICINSKA SREDSTVA I MATERIJALI OD GUME PVC MASE SA PODJELOM NA LOTOVE

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE UREDSKOG MATERIJALA SA PODJELOM NA LOTOVE

 

Izvješće o provedenom postupku.pdf

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI ZA "SERVISIRANJE I ATESTIRANJE ANESTEZIOLOŠKIH APARATA PROIZVOĐAČA DRAGER MEDICAL"


Izvješće o provedenom postupku.pdf

 

ODLUKA I OBRAZAC O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVU UREDSKOG MATERIJALA SA PODJELOM NA LOTOVE PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU NABAVE USLUGA - SERVISIRANJA I ATESTIRANJA ANESTEZIOLOŠKIH APARATA PROIZVOĐAČA "DRÄGER MEDICAL"  PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

 

Izvješće o provedenom postupku.pdf

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU U PREDMETU NABABE - ZAMJENSKI DIO - GENERATOR VISOKOG NAPONA ZA GE CT APARAT BRIGHT SPEED 16

 

 

Izvješće o provedenom postupku.pdf

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

 

Izvješće o provedenom postupku.pdf

POZIV NA PREGOVARANJEZA NABAVU USLUGA - SERVISIRANJE I ATESTIRANJE ANESTEZIOLOŠKIH APARATA PROIZVOĐAČA "Dräger Medical"

Poziv na pregovaranje.pdf

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE U PREDMETU - POTROŠNI MATERIJAL  ZA STERILIZACIJU NA PERIOD OD 12 MJESECI

Izvješće o provedenom postupku.pdf

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA I PREPORUKA POVJERENSTVA ZA JAVNU NABAVU ROBE - ZAMIJENSKOG DIJELA - GENERATORA VISOKOG NAPONA ZA GE CTAPARAT BRIGHT SPEED

 

Odluka.pdf

ODLUKA O REZULTATU POSTUPKA

Odluka o rezultatu postupka.pdf

POZIV NA JAVNU DRAŽBU

Poziv na javnu dražbu.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE

2.Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti za nabavu robe - zamjenskog dijela generatora visokog napona za GE CT aparat Bright speed

Poziv na pregovaranje.pdf