PLAN JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2017.pdf

DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2017.GODINU

 

DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2017.pdf

DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2017.GODINU

 

DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2017.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA ZA JAVNU NABAVU PROXIMATE - KLIJEŠTA ZA POSTAVLJANJE OBODNOG ŠAVA

 

Odluka o dodjeli ugovora.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU USLUGA - IDEJNI PROJEKT ZA CENTAR ZA DIJALIZU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU - POTROŠNJA MATERIJALA ZA POTREBA LABORATORIJA ZA PATOHISTOLOGIJU I CITOLOGIJU PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU USLUGA - DEFEKTAŽE I PREGLEDA UZV APARATA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU RADOVA - GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI NA VANJSKOM UREĐENJU - SANACIJA I IZRADE BETONSKE OGRADE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU - DVA ANESTEZIOLOŠKA APARATA I RESPIRATORA  PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

1.

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU - POTROŠNOG , SANITETSKOG , ZAVOJNOG I LJEPLJIVOG MATERIJALA S PODJELOM NA DVA LOTA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

1.

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU - SANITETSKOG VOZILA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

1.

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU - MATERIJALA OD GUME I PVC MASE PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

1.

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU - LIJEKOVA S PODJELOM NA 6 LOTOVA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

1.

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU - LEĆA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA  OFTAMOLOŠKE OPERACIJA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

1.

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU  - SERVIS LIFTOVA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

1.

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU ROBE - SONDA ZA TERAPEUTSKI ULTRAZVUK ZA POTREBE ODJELA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

1.

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU ROBE - GINEKOLOŠKE EZE ZA KONIZACIJU ZA POTREBE OP BLOKA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU ROBE - DIO PUMPE ZA APARAT ZA DIJALIZU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU - HRANE I PREHRAMBENIH PROZIVODA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

1.

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA ZA NABAVU - KAZETA ZA PHACO 6/BOX PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU - BOLNIČKOG KREVETA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU APARATA ZA DIJALIZU PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU USLUGA - GLAVNI PROJEKT SOLARNOG POSTROJENJA ZA PRIPREMU TOPLE VODE NA KROVU OBKJEKTA U ŽUPANIJSKOJ BOLNICI PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU  - OPREMA ZA CENTRALNO GRIJANJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU  - KOBASICE ZA KUHANJE I PEČENJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

1.

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU  - MONOPOLARNOG DRŽAČA SA KABELOM I MONOPOLARNIH ELEKTRODA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU  - SERVIS APARATA ZA DIJALIZU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU  - REZERVNOG DIJELA ZA BIOKEMIJSKI ANALIZATOR AU 400 PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU  - MREŽNE OPREME PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU  - RAMPE S FOTOĆELIJAMA  PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU USLUGA - SERVIS APARATA ZA ANESTEZIJU KION PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU ROBE - SVJEŽI PUNOMASNI SIR , PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA NABAVU MEDICINSKIH SREDSTAVA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE MIKROBIOLOŠKOG LABORATORIJA S PODJELOM NA LOTOVE NA RAZDOBLJE OD 12 MJESECI PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

 

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU ROBE - ANTIBAKTERIJSKI POD (DIMENZIJE 2X3) ZA POTREBE OP BLOKA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA   I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU - KLIMA UREĐAJA ZA POTREBE ONKOLOGIJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU - VRŠENJA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA ZA UTOPLJAVANJE ZGRADE NEUROLOGIJE I PSIHIJATRIJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

1

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU - SERVIS HEMATOLOŠKOG BROJAČA U HEMATOLOŠKO - BIOKEMIJSKOM LABORATORIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

1

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU - EPRUVETA , IGALA , LANCETA , PIPETA I OSTALIH SL.SREDSTAVA  PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

 

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU - LIJEKOVA S PODJELOM NA DVA LOTA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

 

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU - ID KARTICA I SERUMA ZA POTREBE SLUŽBE ZA TRANSFUZIJU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

 

Odluka o pregovaračkom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU - REAGENSI ZA HEMATOLOŠKE BROJAČE "CLDY 3700 I CELL DYN 1800" (PROIZVOĐAČA ABBOT ) ZA POTREBE HEMATOLOŠKO - BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

 

Odluka o pregovaračkom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU - REAGENSI ZA IMUNOKEMIJSKI ANALIZATOR "IMUNLITTE 1000" (HORMONI ŠTITNJAČE , ANTI - TG , ANTI - TPO ,TPSA I FPSA ) PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

1.

Odluka o pregovaračkom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA   I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU - PAPIRA TA EKG , CTG, UZV I ERGOMETRIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU USLUGA - VERIFIKACIJA MEDICINSKE OPREME PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU RADOVA - RADIOLOŠKOG KONTRASTNOG SREDSTVA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

 

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU RADOVA - REKONSTRUKCIJE ZGRADE PSIHIJATRIJE I NEUROLOGIJE PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

 

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU - TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA JAVNU NABAVU - SERVIS APARATA "CT BRIGHTSPEED 16SL , MAMOGRAG PERFORMA I RTG DEFINUM 600" PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA JAVNU NABAVU - ELEKTROMATERIJALA ZA POTREBE SANACIJE ELEKTROINSTALACIJA U VEŠERAJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA JAVNU NABAVU - KIRURŠKIH INSTRUMENATA ZA POTREBE OP BLOKA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA JAVNU NABAVU - DUŠEKA I PLAHTI PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA JAVNE NABAVU - TROPONINA T HS PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIHE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA JAVNE NABAVU - KAZETA ZA PHACO UREĐAJ ZA POTREBE OFTOMOLOGIJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA JAVNE NABAVU USLUGA - ZBRINJAVANJE MEDICINSKOG OTPADAD PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA JAVNE NABAVE - MEDICINSKIH SREDSTAVA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE MIKROBIOLOŠKOG LABORATORIJA PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBEAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA JAVNE NABAVE - MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  ZA JAVNU NABAVU  -  D - DIMEROVI TESTOVI (12kom) I t QUANTA TESTOVI (12kom) PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  ZA JAVNU NABAVU  ROBE  -  MEKE SAVITLJIVE INREAOKULARNE LEĆE (14 kom) PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU - RUKAVICA , KAPA I MASKI PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

 

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA JAVNU NABAVU ROBA - VODENE PUMPE NAPOJNE NA STERILIZATORU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA ZA JAVNU NABAVU ROBA - SERVISA STERILIZATORA CISA 320 PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA  ZA JAVNU NABAVU ROBA - XENON 300W LAMPE I SVJETLOSNOG KABELA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU USLUGA  -  SERVIS RESPIRATORA I APARATA ZA ANESTEZIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  -  SERVIS RTG APARATA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA JAVNU NABAVU  -  PAPIRNIH RUČNIKA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA JAVNU NABAVU  -  ULTRAZVUČNIH NOŽEVA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  ZA JAVNU NABAVU  USLUGA  -  SERVIS STERILIZACIJE GETINGE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU   -  IDEJNO RJEŠENJE SOLARNOG POSTROJENJA ZA PRIRPEMU TOPLE VODE NA KROVU OBJEKTA U ŽUPANIJSKOJ BOLNICI PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

 

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU   -  DUO SPORA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU   -  IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU   -  VRATA ZA ADAPTACIJU OČNE POLIKLINIKE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU - NAMJEŠTAJA ZA POTREBE OČNE POLIKLINIKE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

1.

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU RADOVA  - MESA (JUNETINA TELETINA ) PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

 

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU ROBE . REAGENSA ZA IMUNOKEMIJSKI ANALIZATOR ACCES 2 PROIZVOĐAČA "BECKMAN COULTER" PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

 

Odluka o pregovaračkom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU RADOVA  - POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE OFTAMOLOŠKIH OPERACIJA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU RADOVA  - IZRADA I POSTAVAVLJANJE EPOKSIDNOG SAMOLIJEVANOG PODA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU RADOVA  - REKONSTRUKCIJA ZGRADE PSIJIJATRIJE I NEUROLOGIJE PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

 

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA O DODJELI UGOVORA , OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - UREDSKOG MATERIJALA ZA LOT 2 PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

 

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  REZERVNIH DIJELOVA APARATA ZA DIJELIZU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  GORIVA ( BENZIN I DIZEL ) ZA POTREBE VOZNOG PARKA ŽUPANIJSKE BOLNICE LIVNO PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

 

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  DODATNOG SERVISA I INSTALACIJE DODATNOG SOFTVARE ZA POTREBE PATOLOGIJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  INSTRUMENTARIJA ZA PATOLOGIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

1

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  POTROŠNOG MATERIJALA I KEMIKALIJA ZA POTREBE PATOLOGIJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA POTREBE IZGRADNJE OČNE POLIKLINIKE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE , ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA ZA NABAVU  - REZERVNI DIO ZA CT APARAT (GDAS 16 SLICE LEFT BP-CHASSIS AS) PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o dodjeli ugovora.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  TRAKICA ZA ODREĐIVANJE ŠEĆERA U KRVI PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - USLUGA SERVISA APARATA ZA DIJALIZU PROIZVOĐAČA BRAUN PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE ZA NABAVU  - ID KARTICA I SERUMA ZA POTREBE SLUŽBE ZA TRANSFUZIJU

 

Poziv na pregovaranje.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE ZA NABAVU  - REAGENSA ZA IMUNOKEMIJSKI ANALIZATOR "IMUNLITE 1000 ( SIEMENS) " ZA POTREBE HEMATOLOŠKO - BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA , PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

 

Poziv na pregovaranje.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE ZA NABAVU  - REAGENSA ZA HEMATOLOŠKE BROJAČE CLDY 3700 I CELL DYN 1800 (ABBOT)  ZA POTREBE HEMATOLOŠKO - BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA , PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

 

Poziv na pregovaranje.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE NA RAZDOBLJE OD 12 MJESECI PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE ZA JAVNU NABAVU ROBE - REAGENSA ZA IMUNOKEMIJSKI ANALIUATOR ACCESS 2 PROIZVOĐAČA "BECKMAN COULTER" PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

 

Poziv na pregovaranje.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  ROBE - KRUHA PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - LIJEKOVA (CEFTRIAXONE I CEFUROXIME) PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  O DODJELI UGOVORA ZA  NABAVU  -  ELEKTRO I MREŽNI MATERIJAL ZA IZGRADNJU OČNE POLIKLINIKE , PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  O DODJELI UGOVORA ZA  NABAVU  -  PLINOVA NA RAZDOBLJE OD 12 MJESECI , PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  O DODJELI UGOVORA ZA  JAVNU NABAVU  -  PROUSNOG PAPIRA ZA UMOTAVANJE MATERIJALA ZA STERILIZACIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  UREDSKOG MATERIJALA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

 

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Odluka o usvajanju zalbe za lot 1.pdf

Odluka o ponistenju postupka.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  KIRURŠKOG ŠIVAĆEG MATERIJALA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

 

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  ANTIBAKTERIJSKIH KATETERA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  KONTRASTNOG SREDSTVA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE ZA NABAVU ŠPRICA  ZA CT I CRIJEVO,ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA ZA ŠPRICE KOJE MORAJU ODGOVARATI INJEKTORU ZA CT PROIZVOĐAČA "NEMOTO KYORLNDO" PUTEM PROGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBAVIJESTI O NABAVI

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  ALUMINIJSKE ŽALUZINE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  RAČUNALNE OPREME PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  BARIJ SULFATA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  OBAVEZNO OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA I OSIGURANJA OD AUTO NEZGODNE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE , ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA ZA NABAVU LASERSKIH VLAKANA (BARE FIBER) KOMPATIBILNA S UREĐAJEM "AURIGA OI" - PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  -  REAGENSA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOHISTOLOŠKOG LABORATORIJA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - LIGACLIP M/L 27,5cm I LIGACLIP EXTRA BOX PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - IGALA ZA BIOPSIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - FLEKSIBILNOG URETERORENO FIBERSKOPA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

 

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE , ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA DODATNE ISPORUKE ROBE IZ OSNOVNOG UGOVORA : " ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE ZGRADE BOLNICE U SKLOPU PROJEKTA : POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI GLAVNE ZGRADE ŽUPANIJSKE BOLNICE LIVNO"

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU  - EPOKSIDNIH PODOVA S PARNOM BRANOM NA HODNIKU ISPRD OP BLOKA I U SOBI GLAVNE SESTRA OP BOLKA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU  - REZERVNOG DIJELA ZA CT APARAT (LEFT EMC SIGNAL CABEL ) PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU  - ROKOVNIKA I KALENDARA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU  - LIJEKOVA S PODJELOM NA DVA LOTA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

 

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE , ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA JAVNU NABAVU  - RTG FILMOVA PROIZVOĐAČA "FUJIFILM" ZA KOMORU ZA RAZVIJANJE FILMOVA FUJIFILM DRYPIX 7000 PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o pregovaračkom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU  - ŽALUZINA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU  - KEMIKALIJA , SREDSTAVA ZA DEFINFEKCIJU I POMOĆNIH SREDSTAVA PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

 

Odluka o konkuretskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf