PLAN JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2019.pdf

 

1.ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNE

NABAVE ZA 2019.pdf

 

2.ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNE

NABAVE ZA 2019.pdf

 

3.ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNE

NABAVE ZA 2019.pdf

 

4.ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNE

NABAVE ZA 2019.pdf

 

5.ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNE

NABAVE ZA 2019.pdf

 

6.ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNE

NABAVE ZA 2019.pdf

 

7.ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNE

NABAVE ZA 2019.pdf

 

8.ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNE

NABAVE ZA 2019.pdf

POSEBNA ODLUKA , ODLUKA  I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU PREKRIVKI ZA STOLIĆ S INSTRUMENTIMA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Odluka.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POSEBNA ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA ZA JAVNU NABAVU LIVANJSKOG SIRA  PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POSEBNA ODLUKA , ODLUKA ZA NABAVU ROBE : PREKRIVKA ZA OKO 150X150cm (100kom) I PREKRIVKA ZA STOLIĆ S INSTRUMENTIMA 90x100cm (100kom) PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Odluka.pdf

POSEBNA ODLUKA , ODLUKA  I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA ZA JAVNU NABAVU OSTEOSINTETSKOG MATERIJALA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Odluka.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POSEBNA ODLUKA  , ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE REAGENSA ZA HEMATOLOŠKI BROJAČ DXH 500 DIFF PUTEM KONKURENTSKOH POSTUPKA

1. ·

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Odluka.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POSEBNA ODLUKA ZA NABAVU ROBE : 02 ĆELIJE ZA ANESTEZIOLOŠKI APARAT PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

1.

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA , ODLUKA O DODJELI  UGOVORA ZA NABAVU USLUGA SERVISA RTG I UZV DIJAGNOSTIKE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Odluka.pdf

POSEBNA ODLUKA  I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA NABAVU IGLE ZA MJERENJE NA APARATU COBASE E411  PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POSEBNA ODLUKA , ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE LIGACLIP ESTRA BOX OF 18 STERILE  PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Odluka.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POSEBNA ODLUKA, OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  ZA NABAVU LJUŠTILICE KRUMPIRA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POSEBNA ODLUKA , ODLUKA  I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU USLUGA ŠPEDICIJE I PRIJEVOZA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Odluka.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POSEBNA ODLUKA , ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE  O DODJELI UGOVORA ZA NABAVU  : 3 MONOPOLARNA DRŽAČA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Odluka.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POSEBNA ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA ZA NABAVU ROBE : JASTUČIĆI PL DTM ZA POTREBE TRANSFUZIJE U ŽUPANIJSKOJ BOLNICI LIVNO PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POSEBNA ODLUKA ZA JAVNU NABAVU USLUGA - NADOGRADNJA I INSTALACIJA SOFTWERA MFM-CMS NA RADNU STANICU ZA PRAĆENJE VITALNIH FUNKCIJA LEŽEĆIH PACIJENATA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA , ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA JAVNE NABAVE REAGENSA ZA HEMATOLOŠKI BROJAČ DXH 500 DIFF PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

·

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Odluka.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA , ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE  O DODJELI UGOVORA JAVNE NABAVE HEMATOLOŠKOG BROJAČ DXH 500 DIFF PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Odluka.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POSEBNA ODLUKA ZA JAVNU NABAVU 2 SILIKONSKA KABLA ZA NEUTRALNU ELEKTRODU UREĐAJA VOLLEYLAB PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE KLIME PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA ZA NABAVU USLUGA - IZRADU ELABORATA O POSTOJEĆEM SISTEMU GRIJANJA I PRIJEDLO ALTERNATIVNOG RJEŠENJA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA ZA NABAVU ROBE : KALKULATOR SA VRPCOM (3 KOM ) PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA ,ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA NABAVU ROBE : ANTIBAJTERUHSJU POD (DIMENZIJE 2X3m) ZA POTREBE GINEKOLGIJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POSEBNA ODLUKA ZA NABAVU ROBE : DIKTAFON ZA POTREBE ŽUPANIJSKE BOLNICE LIVNO PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA  NABAVU ROBE : KLIMA UREĐAJA ZA POTREBE PEDIJATRIJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POSEBNA ODLUKA , ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA  NABAVU USLUGA : IZRADA GLAVNOG PROJEKTA TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA (GRIJANJA , KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE ) OPERACIJSKOG BLOKA ZA OBJEKT ŽUPANIJSKA BOLNICA LIVNO PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Odluka.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POSEBNA ODLUKA I ODLUKA O DODJELI UGOVORA  ZA  NABAVU :  PUMPE ZA VODU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Odluka .pdf

POSEBNA ODLUKA , ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA  ZA  NABAVU USLUGA:  IZRADA GLAVNOG PROJEKTA OP CENTRA U ŽUPANIJSKOJ BOLNICI LIVNO PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Odluka .pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POSEBNA ODLUKA  ZA  NABAVU ROBE:  MAGNETNE VEZALICE , KOMPLET (NOGE , RUKE , TRUP/2202/e-M) ZA POTREBE PSIHIJATRIJSKOG ODJELA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

1.

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA , ODLUKA  I OBRAZAC REALIZACIJE  O DODJELI UGOVORA ZA JAVNU NABAVU ROBE SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Odluka .pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POSEBNA ODLUKA , ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE O DODJELI UGOVORA ZA JAVNU NABAVU ULTRAZVUČNIH NOŽEVA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Odluka .pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POSEBNA ODLUKA  , ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU   - INSTRUMENATA ZA ORTOPEDIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Odluka .pdf

POSEBNA ODLUKA  , ODLUKA O DODJELI UGOVORA, OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA NABAVU   - KOBASICA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Odluka o dodjeli ugovora.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POSEBNA ODLUKA  ZA JAVNU NABAVU   - OTOPINE ZA INFUZIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA  ZA JAVNU NABAVU   - PUMPE ZA VODU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA  ZA JAVNU NABAVU USLUGA  - KALIBRACIJA COLLIMATORA NA CT APARATU  PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA  ZA JAVNU NABAVU USLUGA  - REINSTALACIJA SOFTVERA NA RTG APARATU DEFINUM 6000  PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA  ZA JAVNU NABAVE  - KLIMA UREĐAJA  PUTEM IZRAVNOG POSTUPKA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA  O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ROBE - PRETPLATA ZA SLUŽBENI LIST BIH ZA 2019.GODINU PUTEM IZRAVNOG POSTUPKA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA  O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ROBE - ROMAN ZELENI 100M PUTEM IZRAVNOG POSTUPKA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA ,ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ROBE - REZERVNOG DIJELA NA RTG APARATU GE DEFINIUM 6000 PUTEM IZRAVNOG POSTUPKA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Odluka o dodjeli ugovora.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POSEBNA ODLUKA ZA JAVNU NABAVU LED LAMPI PUTEM IZRAVNOG POSTUPKA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POSEBNA ODLUKA ZA JAVNU NABAVU ČASOPISA PRAVO I FINANCIJE PUTEM IZRAVNOG POSTUPKA

 

Odluka o izravnog sporazuma.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE , ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU LIJEKOVA SA PODJELOM NA 6 LOTOVA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka .pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE , ODLUKA O DODJELI UGOVORA , OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  ZA NABAVU ID KARTICA ZA POTREBE SLUŽBE ZA TRANSFUZIJU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka .pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

 

POZIV NA PREGOVARANJE , ODLUKA , OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  ZA NABAVU ROBE - REAGENSI ZA IMUNOKEMIJSKI ANALIZATOR ACCESS 2 PROIZVOĐAČA "BECKMAN COLUTER" PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka .pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE  , ODLUKA , OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA NABAVU REAGENSA ZA KOAGULACIJSKI STATUS ZA UREĐAJ SIEMENS FIBRIN TIMER II CHANELL PROIZVOĐAČA "SIEMENS" NJEMAČKA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka .pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA NABAVU ROBE : ŠPRICE ZA CT I CRIJEVO ZA ŠPRICE KOJE MORAJU ODGOVARATI INJEKTORU ZA CT PROIZVOĐAČA "NEMOTO KYRLONDO" PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka .pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA IMUNOKEMIJSKI ANALICATOR CENTAUR XPT PUTEM KONKIRENTSKOG ZAHTJEVA

 

Odluka o konkurentskom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE ZA NABAVU ROBE : EEG KAPE ZA POTREBE NEUROLOGIJE I PEDIJATRIJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE ZA NABAVU ROBE : SVJETLOSNI FIBER - OPTIČKI KABEL ZA LAPAROSKOPIJU ( 2 kom ) ZA POTREBE OP BLOKA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU INSTRUMENATA ZA UROLOGIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izvravnom sporazumu.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU EPRUVETA , IGALA , KANILA , LANCETA I OSTALIH SL.SREDSTAVA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

 

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU 2 SETA LARINGOSKOPA I 2 PULSNA OKSIMETRA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O NABAVI USLUGA SERVISIRANJE I ODRŽAVANJA VOZILA PUTEM KONKIRENTSKOG ZAHTJEVA

 

Odluka o konkurentskom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA ZA NABAVU POMOĆNA SREDSTVA ZA POTREBE MIKROBIOLOŠKOG LABORATORIJA PUTEM KONKIRENTSKOG ZAHTJEVA

 

Odluka o konkurentskom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RAELIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA ZA NABAVU ROBE : VODENO KUPATILO ZA POTREBE OP BLOKA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA ZA NABAVU ULTRAZVUČNIH NOŽEVA HARMONIC ACE 23CM I HARMONIC FOCUS LONG CURVEF SHEAR FCS 17 PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RAELIZACIJE UGOVORA DA ĆE SE ZAKLJUČITI IZRAVNI SPORAZUM ZA NABAVU ROBE : ZAŠTITE NA PROZORIMA ( DODATNO UČVRŠĆIVANJE) ZA POTREBE PSIHIJATRIJE

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA NABAVU USLUGA : REDOVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE UREĐAJA PROIZVOĐAČA GETINGE  ( APARAT ZA STERILIZACIJU I APARAT ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU ) PUTEM KONKUNRETSKOG POSTUPKA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  O PONIŠTENJU POSTUPKA , LIJEKOVI S PODJELOM NA 6 LOTOVA ( LOT 1 - LIJEKOVI KOJI DIJELUJU NA KOŽU , UROGENITALNI SUSTAV , SPOLNI HORMONI I SUSTAVNI HORMONSKI LIJEKOVI ; LOT 2 - HEPARINSKA GRUPA LIJEKOVA ; LOT 3 - ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM ; LOT 4 - NERVNI SUSTAV ; LOT 5 - ANTIDOTI I LOT 6 - NERVNI SUSTAV I SENZORNI ORGANI) PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

 

Odluka o otvorenom postupku.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA U MOBILNOJ MREŽI ZA UMREŽAVANJE PRETPLATNIČKIH BROJEVA U VPN PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA , ODLUKA O OSVAJANJU ŽALBE I OBRAZCI REALIZACIJE UGOVORA  O DODJELI UGOVORA ZA JAVNU NABAVU MEDICINSKIH SREDSTAVA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE MIKROBIOLOŠKOG LABORATORIJA I PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Odluka o usvajanju žalbe.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC REALIZACIJE O DODJELI UGOVORA ZA JAVNU NABAVU TONERA I TRAKA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o dodjeli ugovora.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU USLUGA SERVIS APARATA U LABORATORIJU ZA PATOHISTOLOGIJU I CITOLOGIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA USLUGA OČITAVANJA TL DOZIMETARA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU MANTILA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA ZA JAVNU NABAVU RUKAVICA , KAPA I MASKI PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE RUKAVICA , KAPA I MASKI PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

 

Odluka o poništenju konkurentskog postupka.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU USLUGA ZBRINJAVANJE MEDICINSKOG OTPADA PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU LEĆA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE OFTAMOLOŠKIH OPERACIJA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

 

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU GORIVA (DIZEL) PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  O PONIŠTENJU POSTUPKA ZA NABAVU ROBE : LIJEKOV S PODJELOM NA 6 LOTOVA , PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

Odluka o poništenju.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU ROBE : MESO PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU PERILICA ZA PRANJE RUBLJA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA JAVNU NABAVU INSTRUMENATA ZA ORTOPEDIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU ROBE - KAZETA ZA UREĐAJ ZA FAKOEMULZIFIKACIJU STELLARIS 6 BOX PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU USLUGA - REDOVNO TEHNIČKO ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE LIFTOVA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA  NABAVU SERUMA ZA POTREVE SLUŽBE ZA TRANSFUZIJU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU USLUGA - UREDSKOG MATERIJALA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA NABAVU ROBE : LOŽ ULJA LUERL PO STANDARDU BAS 1002 (50.000 LITARA ) PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

 

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA NABAVU ROBE : OLEY RADIOLOŠKA ZAŠTITA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

1.

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA NABAVU ROBE : TEKSTILNI PROIZVODI ( RADNA ODJIJELA , DEKE , PLAHTE I JASTUČNICE ) PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA DA ĆE SE ZAKLJUČITI IZRAVNI SPORAZUM ZA NABAVU ROBE : DVA NOŽA ZA ENDOSKOPSKE OPERACIJE NOSA IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU USLUGA : REDOVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE UREĐAJA PROIZVOĐAČA OLYMPUS , BECKMAN COULTER I BBRAUN ( BIOKEMIJSKI ANALIZATOR , IMUNOKEMIJSKI ANALIZATOR , APARATI ZA DIJALIZU ) PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVIJESTI O NABAVI

 

Odluka o pregovaračkom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA ZA NABAVU ROBE - ULTRACISION HARMONIC SKALPEL - 300 SYSTEM ZA OP SALU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA ZA JAVNU NABAVU KEMIKALIJA , SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU I POMOĆNIH SREDSTAVA PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE INDUSTIJSKE PERILICE I INDUSTIJSKE SUŠILICE RUBLJA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

Odluka o poništenju postupka.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA LIJEKOVA SA PODJELOM NA TRI LOTA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

 

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU USLUGA - REDOVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE UREĐAJA PROIZVOĐAČA GENERAL ELECTRIC ( CT, RTG , UZV , APARAT ZA ANESTEZIJU I MAMOGRAF ) PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU USLUGA - ODRŽAVANJE ANESTEZIOLOŠKIH APARATA PROIZVOĐAČA DRAGER PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU KRUHA PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA ZA JAVNU NABAVU USLUGA SERVISA FOTOKOPIRNOG APARATA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA  I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE LABORATORIJA ZA PATOHISTOLOGIJU I CITOLOGIJU PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU KIRURŠKOG ŠIVAĆEG MATERIJALA - KONCA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

Odluka o konkurentskom zahtjevu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA ZA JAVNU NABAVU TERMOPAPIRA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

1O

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA ZA NABAVU RTG FILMOVA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

1

Odluka o izravnom sporazumu.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA ZA NABAVU PLINOVA NA RAZDOBLJE OD 12 MJESECI PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU RADIOLOŠKOG KONTRASTNOG SREDSTVA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

 

Odluka o otvorenom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA ZA JAVNU NABAVU - TRAKICA ZA ODREĐIVANJE ŠEĆERA U KRVI PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA


Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA ZA SUDJELOVANJE ZA NABAVU ROBE REAGENSA ZA IMUNOKEMIJSKE ANALIZATORE IMMULITE 1000 (SIEMENS) ZA POTREBE HEMATOLOŠKO BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o pregovaračkom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV NA PREGOVARANJE , ODLUKA O DODJELI UGOVORA , OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA ZA NAVAVU POTROŠNOG MATERIJALA ZA STERILIZACIJU PROIZVOĐAČA "GETINGE" ŠVEDSKA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o dodjeli ugovora.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA, ODLUKA O DODJELI UGOVORA , OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA ZA SUDJELOVANJE ZA NABAVU ROBE  : REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ANALIZATORE AU400 I AU480 ZA POTREBE HEMATOLOŠKO BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVIJESTI

 

Poziv na pregovaranje.pdf

Odluka o dodjeli ugovora.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU USLUGA - DEZINFEKCIJE , DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA

 

Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU USLUGA - VERIFIKACIJE MEDICINSKIH UREĐAJA PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA


Odluka o konkurentskom postupku.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVU - LOŽ ULJA PUTEM IZRAVNOG POSTUPKA


Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf

ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA  ZA NABAVU ROBE : D-DIMER TESTOVI (15KOM) I T QUANT TESTOVI (15KOM) PUTEM IZRAVNOG POSTUPKA


Odluka o izravnog sporazuma.pdf

Obrazac realizacije ugovora.pdf