Kapelica
Gospe Lurdske

U tijeku su pripreme za
blagoslov i otvaranje.
Više informacija

Oglasna ploča
u prizemlju

Aktualni sadržaji oglasne ploče
u prizemlju bolnice.
Više informacija

Projekt ranog
otkrivanja raka dojke

Besplatan mamografski pregled za žene.
Više informacija

Vodič
za pacijente

Kako dobiti bržu i kvalitetniju uslugu u bolnici.
Više informacija