DONACIJA 27 ELEKTRIČNIH KREVETA LIVANJSKE ZAJEDNICE FRANKFURT ŽUPANIJSKOJ BOLNICI LIVNO

ZAHVALJUJEMO NA VRIJEDNOJ DONACIJI!