Prijem u bolnicu

Na ulazu u bolnički krug postoji portir, koji će vas uputiti prema željenom odjelu. Prijem na odjel može biti hitan ili redovan. U svakom slučaju, pacijent se prvo javlja na odjel gdje će biti zaprimljen, a potom (najčešće pratnja) odlazi do prijemne kancelarije i upisuje se u bolnicu.

Prijemni ured se nalazi u prizemlju glavne zgrade bolnice.

Pacijenti koji nemaju zdravstveno osiguranje plaćaju zdravstvene usluge u cijelosti. Obračun, kao i fakturiranje usluga vrši se u Prijemnoj kancelariji. Plaćanje fakture se vrši na blagajni koja se nalazi na četvrtom (zadnjem) katu glavne zgrade bolnice.

 

Potrebni dokumenti
  • Uputnica za bolničko liječenje (koju ste dobili od liječnika iz primarne zdravstvene zaštite)
  • Zdravstvena iskaznica (za BiH državljane) ili potvrda o ugovoru matične osiguravajuće kuće sa Zavodom za zdravstveno osiguranje BiH (konvencije-strani državljani)
  • Markica kojom se potvrđuje oslobađanje od plaćanja participacije (ako imate)
  • Nalaze, otpusna pisma i ostalu medicinsku dokumentaciju
  • Lijekove koje trenutno uzimate
  • Novac (određeni postotak bolničkih usluga se plaća – Participacija, osim u slučajevima oslobađanja).