Povijest zdravstva u Livnu

obilježena je likom
fra Mihovila Sučića

Medicina prati razvoj ljudskog roda, a povijest ljudskog roda prati razvoj
medicine.

povijest

Problem bolesti, patnje, boli i smrti tema je antropološke naravi za svakog čovjeka, a za vjernike i nužno teološka.

Bolest i patnja oduvijek prate ljudsku osobu, nesposobnu prikladno odgovoriti na dramu njihove uzajamne povezanosti.

Dok opća povijest istražuje i prikazuje borbu ljudskog roda za političke, ekonomske, pravne i kulturne prevlasti, povijest medicine obuhvaća prikaz dugih i upornih nastojanja čovjeka na pronalaženju i izradbi ljekovitih sredstava i time, dakako uz liječništvo, svladavanju bolesti i boli te produženju života.

dr-fra-mihovil-sucic

Dr. fra Mihovil Sučić (1820.-1865.),
liječnik i kirurg

Zgrada u kojoj je 1878. otvorena Vojna bolnica
(Livno, 1931.)

Banovinska bolnica (desno) i Dom narodnog zdravlja
(Livno, 1939.)

Porod carskim rezom u livanjskoj bolnici
(Livno, 1951.)

zanimljivi detalji

1671. Mletački liječnik Scipion liječi u Livnu vezira Mufettiš Mehmed-pašu
1720. Dominik Castelli, dalmatinski protomedik, boravi u Livnu
1845. Petar Marinković, liječnik iz Dalmacije, boravi u Livnu zbog epidemije morbila
1851. Livnjak fra Mihovil Sučić stekao doktorat medicine i kirurgije u Padovi
1878. * Utemeljena austrougarska vojna bolnica u zgradi današnje Gimnazije
* Utvrđena obveza mrtvozorničkih pregleda
1892. Započela izgradnja Kotarske bolnice u Livnu
1893. * Otvorena Kotarska bolnica u Livnu
* Dr.Philip Hansel postavljen za prvog ravnatelja Kotarske bolnice
1912. Iz Livna odlazi dr. Dragan Plentaj, u narodu obljubljeni liječnik
1921. Planirana adaptacija bolnice
1923. Za ravnatelja Bolnice postavljen dr. Dušan Mitrović
1926. Otvoren Dom narodnog zdravlja
1928. Časne sestre milosrdnice Družbe sv. Vinka Paulskog počinju raditi u Bolnici
1931. Prvi Livnjak na mjestu ravnatelja Bolnice (dr. Jozo Tadić)
1938. Započela izgradnja nove Banovinske bolnice
1939. Četrnaestog svibnja svečano otvorena Banovinska bolnica
1942. Zapaljena Banovinska bolnica
1947. Planirana izgradnja bolnice u Livnu kao projekta od saveznog značaja
1949. Zabranjen rad časnim sestrama milosrdnicama u livanjskoj bolnici
1954. Bolnica započinje djelovati pod nazivom Opća bolnica Livno
1955. Započela izgradnja nove zgrade bolnice (završilo neuspjehom)
1960. Proširena zgrada Bolnice izgradnjom istočnog krila
1961. Počela s radom Bolničarska škola pri Općoj bolnici
1962. Dr. Frane Stančić, kirurg, izveo prvi kirurški zahvat na otvorenom srcu u povijest livanjskog zdravstva
1963. Završena radovi na novoj zgradi za potrebe plućnog i zaraznog odjela
1964. Prvog ožujka osnovan Medicinski centar Livno
1966. Započela s radom dvogodišnja bolničarska škola
1972. Započela izgradnja Kirurškog i ginekološko-porođajnog paviljona
1975. Petnaestog ožujka svečano otvorena zgrada Kirurško-ginekološkog paviljona
1976. Medicinski centar transformiran u radnu organizaciju s tri osnovne organizacije udruženog rada
1980. U Livnu započelo školovanje prve generacije medicinskih sestara
1984. Pokrenut „Medicinar“, list radnika Medicinskog centra
1985. U sastav Medicinskog centra Livno ušli domovi zdravlja iz Duvna i Glamoča
1988. Otvoren Odsjek za hemodijalizu
1990. Završeni radovi na dogradnji jednog kata na Kirurško-ginekološkom paviljonu i postavljanju novog krovišta

1991. Općinska Komisija za imenovanje ulica, trgova i pravnih osoba odlučila da Medicinski centar nosi ime dr. fra Mihovila Sučića
1992. * Utemeljen Sanitetski stožer, ukinute osnovne organizacije udruženog rada, raspušteni radnički savjeti
* Petnaestog travnja započela s radom Ratna bolnica u Sturbi
1994. * Ministarstvo zdravstva HRHB donijelo odluku o utemeljenju Opće bolnice Livno
* Nakon trideset godina djelovanja prestala postojati zdravstvena ustanova Medicinski centar Livno
1995. Završena dogradnja dva kata iznad operacijskih dvorana Kirurškog i ginekološko-porođajnog paviljona
1998. Skupština Hercegbosanske županije odlučila da Opća bolnica Livno dobiva status županijske bolnice
2001. Obnovljeni Interni i Dječji odjel
2004. Nabavljen prvi CT aparat
2010. Županijska bolnica dobila 4 dijagnostičke aparata vrijedna 1,5 milijuna dolara
2011. Vlada Republike Hrvatske donirala 1,7 milijuna kuna (420 tisuća KM) za projekt obnove Ginekološko-porođajnog odjela (rodilišta)
2014. Izgrađen Transfuzijski centar (vlastitim sredstvima)
2014. Uređenje I adaptacija Operacijskih dvorana (vlastitim sredstvima I sredstvima vlade Republike Hrvatske)
2015. Nabava opreme za funkcionalno endoskopsku sinus kirurgiju (vlastita sredstva)
2016. Uređenje I rekonstrukcija specijalističkih ambilanti (sredstva osigurala Vlada Hercegbosanske županije)
2016. Obnovljen odjel za Radiologiji I dijagnostiku (sredstva osigurala Vlada Hercegbosanske županije)
2016. Izgradnja I opremanje Patohistološkog laboratorija (sredstva osigurao Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije)
2016. Obnovljena zgrada Internog I Pedijatrije (sredstva osigurala Vlada Republike Hrvatske)
2017. Obnovljena glavna zgrada (Projekt energetske učinkovitosti) sredstvima Svjetske banke
2017. Uređenje I adaptacija zgrade Neurologije I Psihijatrije (sredstva osigurala Vlada Republike Hrvatske)
2017. Nabavka Cardiomobila (sredstva osigurala Vlada Hercegbosanske županije)
2018/2019. Digitalizacija odjela za Radiologiji I dijagnostiku (I faza) iz vlastitih sredstava