DONACIJA LIVANJSKE ZAJEDNICE FRANKFURT ŽUPANIJSKOJ BOLNICI LIVNO

Znamo da je HVALA mala riječ, ali ne nalazimo riječi kojima bi mogli opisati nesebičnost i ljubav naših Livnjaka koji se nalaze u Njemačkoj.

Svaka pomoć od dobročinitelja od velike je važnosti, a osobito sada kada je teška financijska situacija i kada je vrijeme pandemije Covida – 19.

Za njih uvijek skromno, ali za nas veliko djelo koje su učinili donirajući  nam  potrošni medicinski materijal.

Ovim putem se iskreno zahvaljujemo u ime svih djelatnika Županijske bolnice Livno svima koji su na bilo koji način sudjelovali u ovoj donaciji.