OBAVIJEST

Imajući u vidu interes pacijenata, omogućavanje što veće dostupnosti usluga zdravstvene zaštite i osiguranja kvalitetnijeg pružanja usluga zdravstvene zaštite u Hematološko-biokemijskom laboratoriju Županijske bolnice Livno počevši od 07.09.2022. godine uvodi se obavljanje novih pretraga.

Pretrage koje se uvode  i cijena istih su:

  • Vitamin D……………………………………………………. 40,00KM
  • Tumorski marker HE4……………………………………….. 45,00KM
  • ROMA INDEKS……………………………………………… 70,00KM
  • Anti-Mullerov hormon (AMH)………………………………. 90,00KM
  • Vitamin B12…………………………………………………………………30,00KM
  • Folna kiselina………………………………………………………………30,00KM

Navedene pretrage će se raditi svake srijede u mjesecu.