ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU – POTROŠNOG , SANITETSKOG , ZAVOJNOG I LJEPLJIVOG MATERIJALA S PODJELOM NA DVA LOTA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA