ODLUKU I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA ZA NABAVU USLUGA: ZBRINJAVANJE MEDICINSKOG OTPADA, PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA