PCR TESTIRANJE

Od ponedjeljka 28.02.2022.g.  Županijska bolnica “dr.fra Mihovil Sučić” pored antigenskog I serološkog testiranja od sada  vrši i testiranje na SARS CoV 2 (PCR-testiranje).

Cijena komercijalnog PCR  testiranja za BiH državljane je 65,00 KM, za strane državljane s kojima BiH ima potpisan međunarodni ugovor o zdravstvenom osiguranju (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Njemačka, Austrija, Italija, Mađarska, Belgija, Nizozemska i Luksemburg) 85,00 KM, a  za ostale zemlje 125,00 KM. Svi koji se žele testirati na virus SARS-CoV-2 najprije trebaju uplatiti iznos testa u pošti ili u banci te s uplatnicom doći na testiranje u Higijensko-epidemiološku službu DZ Livno.

Cijena serološkog testiranja  iznosi 36,00 KM

Cijena antigenskog testiranja za BiH državljane iznosi 20,00 KM

Za sve dodatne informacije nazvati Mikrobiološki laboratorij : 034/207-150

ŽIRO RAČUN KM : 3381502200351780  UniCredit banka

VRIJEME ZAPRIMANJA UZORAKA

KOMERCIJALNO PCR TESTIRANJE NA SARS-CoV-2:

OD PONEDJELJKA DO PETKA DO 10.30

KOMERCIJALNI BRZI ANTIGENSKI TEST (BAT)

SVAKI DAN OD 8.00 DO 11.00 SATI