POSEBNA ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA ZA JAVNU NABAVU LIVANJSKOG SIRA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA