POSEBNA ODLUKA ZA NABAVU USLUGA DAVANJA NA KORIŠTENJE IT OPREME PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA