Projekt ranog otkrivanja raka dojke u Hercegbosanskoj županiji

bolnica-livno-projekt-ranog-otkrivanja-raka-dojke

Pozivamo sve žene u dobi od 40. godina i starije da se jave na besplatni mamografski pregled u Županijsku bolnicu Livno ili Dom zdravlja Tomislavgrad.

Letak: Rano otkrivanje raka dojke, PDF.

Kako se najaviti za pregled?

Za pregled se potrebno prethodno najaviti telefonom ili doći osobno. Potrebno je ispuniti:
Upitnik za mamografski pregled, PDF.

Županijska bolnica Livno
RTG odjel:
Tel: 034/202-016 (lokal 113)

Dom zdravlja Tomislavgrad:
Tel: 034/356-137

Projekt

U Hercegbosanskoj županiji projekt se odvija od rujna 2006. godine.

U prosincu 2009. godine, na inicijativu udruge žena oboljelih od raja dojke “Bistrica” i koordinatora projekta, nabavljen je i pušten u rad pokretni mamograf u Domu Zdravlja Tomislavgrad.

Do sada je napravljeno oko 5.500 mamografskih pregleda u Županijskoj bolnici Livno i Domu Zdravlja Tomislavgrad. U Županijskom proračunu su planirana sredstva za nastavak projekta u 2011. godini.

Koordinator projekta:
Prim. dr. Ivan Cikojević