USLUGE TESTIRANJA

Obzirom da je na području HBŽ-a cijena antigenskog testiranja iznosila 50,00 KM a temeljem Odluke o izmjeni i dopuni tarife zdravstvenih usluga u FBIH Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH koja se primjenjuje od 1. travnja 2021. godine, komercijalne cijene testiranja iznose:

Za državljane BiH na Covid-19 PCR metodom iznosi 68,00 KM, cijena serološkog testiranja iznosi 36,00 KM i cijena antigenskog testiranja iznosi 32,00 KM.

Za strane državljane s kojima BiH ima potpisan međunarodni ugovor o zdravstvenom osiguranju (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Njemačka, Austrija, Italija, Mađarska, Belgija, Nizozemska i Luksemburg) komercijalna cijena PCR testa je 85,00 KM, a antigenskog testa 40,00 KM.

Za državljane ostalih zemalja svijeta, komercijalna cijena PCR testiranja je 127,50 KM, a antigenskog testa 60,00 KM.

Testiranje se obavlja u Mikrobiološkom laboratoriju Županijske bolnice Livno u terminu:

od 09.00-11.00 h svakim radnim danom i vikendom.

Narudžbe se vrše na broj 034-207-150 dan ranije.