ZAHVALA DVD sv.ANA LIŠTANI

Zahvaljujemo se DVD  sv. Ana Lištani koji su svojim doprinosom pripomogli suzbijanju i širenju pandemije virusa (Covid -19) tako što su svojim vozilom obavili dezinfekciju bolničkog kruga.

Fotografije preuzete sa Fb stranice DVD sv. Ana Lištani