ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA ZA JAVNU NABAVU PROXIMATE – KLIJEŠTA ZA POSTAVLJANJE OBODNOG ŠAVA