ODLUKA O DODJELI UGOVORA ZA NABAVU USLUGA: REDOVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE ANESTEZIOLOŠKIH APARATA (H+L LEON PLUS I H+L SINUS), RESPIRATORA H+L ELISA 600 I ELEKTROKIRURŠKOG NOŽA KLS MARTIN, PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA