ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU EPRUVETA, IGALA, KANILA, LANCETA I SL. SREDSTAVA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA