ODLUKE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVU ROBE GORIVO (DIZEL I BENZIN), PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA