ODLUKE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVU ROBE REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA BIOKEMIJSKE ANALIZATORE AU 400 I AU 480 TIPA „OLYMPUS“, PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA