ODLUKU O DODJELI I OBRAZAC REALIZACIJE ZA NABAVU ROBE: MEDICINSKA SREDSTVA I POTROŠNI MATERIJAL NA RAZDOBLJE OD 12 MJESECI ZA POTREBE MIKROBIOLOŠKOG LABORATORIJA S PODJELOM NA LOTOVE, PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA