POSEBNU ODLUKU , ODLUKU I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O DODJELI ZA NABAVU USLUGA: PRAVNE USLUGE ZA POTREBE ŽUPANIJSKE BOLNICE LIVNO, PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA