POSEBNU ODLUKU I ODLUKU O DODJELI ZA NABAVU ROBE: UV LAMP MOBILE NBVE 60 PL (2 KOM) I UV LAMP MOBILE NBVE 110 P (1 KOM) ZA POTREBE ŽUPANIJSKE BOLNICE LIVNO, PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA