POSEBNA ODLUKU I ODLUKU DA SE PRIHVAĆA PRIJEDLOG CIJENE ZA NABAVU ROBE: NEUTRALNE GUMENE ELEKTRODE KLS MARTIN (2 KOM) ZA POTREBE KIRURŠKIH OPERATIVNIH ZAHVATA U ŽUPANIJSKOJ BOLNICI LIVNO, PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA