POSEBNU ODLUKU I ODLUKU I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA, ZA NABAVU ROBE, PVC MATERIJAL, PROZORI (8 KOM) ZA POTREBE INTERNOG ODJELA, PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA