POSEBNA ODLUKU I ODLUKU O IZBORU ZA NABAVU ROBE: FIBER OPTIC LIGHT ZA POTREBE ORL OPERATIVNIH ZAHVATA, PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA