POSEBNA ODLUKA ZA NABAVU USLUGA SERVISA FOTOKOPIRNOG APARATA I MOBITELA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA