POSEBNA ODLUKA , ODLUKA ZA NABAVU ELEKTRIČNOG KOTLA (150 L) PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA