ODLUKA I OBRAZAC RELIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU ULTRAZVUČNIH NOŽEVA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA