POSEBNA ODLUKA , ODLUKA ZA JAVNU NABAVU RADOVA – ČIŠĆENJE CJEVOVODA I SERVIS PLAMENIKA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA