POSEBNU ODLUKU I ODLUKU DA ĆE SE ZAKLJUČITI IZRAVNI SPORAZUM ZA NABAVU: IZRADA GLAVNOG PROJEKTA OBJEKTA MIKROBIOLOGIJE U ŽUPANIJSKOJ BOLNICI LIVNO, PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA