ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU USLUGA – DEFEKTAŠE I PREGLEDA UZV APARATA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA