ODLUKA O DODJELI UGOVORA ZA NABAVU ROBE: HLADNJAK ZA ČUVANJE KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA