ODLUKU I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O DODJELI UGOVORA ZA NABAVU USLUGA: REDOVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE OLYMPUS, BECKMAN COULTER I B. BRAUN, PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA