POSEBNA ODLUKA I ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU PCR TESTOVA PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA